Uddannelse og erfaring

Uddannelser

Jeg er uddannet som pædagog i 1970

Pædagogisk videreuddannelse på årskursus på Danmarks Lærerhøjskole.

Udvidet træningsprogram i gestaltpsykologi G.I.S. Danmark

Voksenpædagogisk grundkursus: transaktionsanalyse, præsentation, kommunikation og undervisningslære

1-årig sexual– og samlivsrådgiveruddannelse, Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Kurser for chefer om ledelse og organisationstænkning

Forelæsningsrækker på Folkeuniversitetet i pædagogik, socialpsykologiske forskningsperspektiver og personlighedspsykologi.


Erfaring

Jeg har været ansat:

På Strandparkskolen

Som leder for en specialbørnehave i Københavns Kommune

Som pædagogisk konsulent i Roskilde Amt

Distriktsleder i Københavns Kommune

Alle steder med fokus på børn og voksne med udviklingshæmning