Arbejdsområder

Kollegial supervision med reflekterende team

Supervision

Ledersupervision

Rådgivning og undervisning om til Socialministeriets Vejledning: Seksualitet— uanset handicap. 2001

Rådgivning og vejledning af pædagoger og hjælpepersoner om sexuelle problemstillinger, ved at der stilles spørgsmål ved praksis, og der gives værktøjer til at komme videre

Samtaler med mennesker med udviklingshæmning – enlige eller par – om sexuelle spørgsmål eller andre eksistentielle spørgsmål, med det formål at give andre handlemåder

Projektmedarbejder i Socialt Udviklingscenter, SUS, i projekt:
Udviklingshæmmede med sindslidelser – en tværfaglig udfordring